Otagowano: język

0

Język polski we Lwowie

Lwów, to jedno z nielicznych miejsc w Europie, w którym duża część mieszkańców, zwłaszcza ta, która zajmuje się obsługą ruchu turystycznego, posługuje się językiem polskim. Nie jest to język literacki, ale łamany podstawowy polski,...

0

Kilka wyrażeń przydatnych we Francji

Niebawem, bo już w tym miesiącu będę odwiedzał Paryż i próbuję odświeżyć swoją znajomość języka francuskiego, którego uczyłem się kilka lat. Szkoda, że w mojej głowie niewiele pozostało 🙂 Jednak nauczenie się kilku prostych...